EVLÜ 5 liiget osales EKL-KKK loengul

24.01.2016 toimus EKLKKK eestseisuse korraldatud loeng “Kirjapandud ja kirjutamata reeglid eksamite ja võistluste korraldamisel”.

EVLÜ liikmetest osalesid: Kersti Pink, Marit Otsing, Kadi Kreis, Margot Luukas, Ivi Maripuu.