EVLÜ JÄLJEKARIKA STATUUT

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu

A-katse võistluse „EVLÜ Jäljekarikas”

STATUUT

(kinnitatud juhatuse 29.09.2021 otsusega)

Eesmärk

 • Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada jäljekoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikele õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Üldine

 • Võistlus on EKL kalenderplaani kuuluv ametlik võistlus, võistlustulemus kantakse võistlusraamatusse. Üritus on avalik, võistluse toimumise kohast ning algusajast informeeritakse üldsust avalikult.
 • Võistlus tuleb läbi viia vastavalt sportlikele üldpõhimõtetele. Võistluse korraldamisel juhindutakse alljärgnevatest eeskirjadest (võistluse hetkel kehtivast versioonist):
 • EKL koerte koolitusalade eksamite ja võistluste eeskiri;
 • FCI rahvusvaheliste teenistuskoerte töökatsete, rahvusvaheliste jäljekoerte töökatsete, rahvusvahelise ühiskonnakõlbulikkuse katse, rahvusvahelise vastupidavuskatse eeskiri (vastavalt IGP A osale – jälg (IGP-1, IGP-2, IGP-3)) Link EKL lehele: TÖÖKATSETE EESKIRI
 • Eeskirjade täitmine on kohustuslik kõigi asjassepuutuvate isikute jaoks ja kõik katsel osalejad peavad täitma samasid katsenõudeid.
 • Võitluse läbiviimiseks on lubatud igasugune looduslik pinnas, nt rohumaa, küntud põld, metsaalune. Kõigis võistlusastmetes on jälgede olemasolevale jäljepõllule sobitamisel võimalik pinnasemuutus või teeraja ületamine.
 • Koerajuht võib valida, milliselt tasemelt alustab, ilma et peaks eelnevalt läbima madalamaid tasemeid. Koeraga, kellel on kõrgemas astmes olemas tulemus vähemalt 70 punkti, ei ole lubatud madalamasse astmesse liikuda.
 • Soorituse ajal peab olema koeral üherealine suurte lülidega ja lõdvalt kaelas olev kettkaelarihm. Jäljetöö ajal võib koer kanda lisaks nõutavale kaelarihmale ka jäljetrakse või rakmeid. Koer võib töötada 10 meetri pikkuse jäljenööri otsas. “Flexi”-tüüpi rullrihmad ei ole lubatud. Jäljenööri võib kinnitada otse mittepoovas asendis oleva kaelarihma külge või jäljerakmete kinnitusaasa külge. Jäljenöör võib lõdvalt rippuda, kui koerajuht seda käest ei lase ning koeraga ettenähtud vahemaad säilitab. Jäljenöörita töötamise korral tuleb koerajuhil hoida vähemalt 10-meetrist distantsi koerast.
 • EVLÜ jäljevõistluste tunnuslause on „Oma nina on kuningas“

Osalemine ja registreerimine

 • Osalemine ja registreerimine vastavalt eelpool nimetatud eeskirjades sätestatule.
 • Osaleda võivad kõik koerad olenemata suurusest, tõust või põlvnemistunnistusest.
 • Võistluse toimumise päevaks peab koer olema jõudnud nõutud vanusesse, A-katsel minimaalne vanus 15 kuud.
 • Eelnevalt on vajalik BH eksami positiivne tulemus. Osalemisõiguse kinnitamiseks tuleb esitada võistlusraamat.
 • Kõik koerad peavad olema terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud.
 • Koerajuht võib võistlusel osaleda rohkem kui ühe koeraga.
 • Registreerimine lõpeb hiljemalt 5 päeva enne võistluse toimumiskuupäeva. Koos registreerimisavalduse esitamisega võtab osaleja endale kohustuse tasuda registreerimistasu. Juhul kui registreerunud osaleja ei saa mistahes põhjusel üritusel osaleda, peab ta sellest võistluse peakorraldajat viivitamatult teavitama.

Võistlusklassid, punktiarvestus ja autasustamine:

 • Võistlusklassid on A-1, A-2 ja A-3.
 • Jälgede kirjeldus:
A-1 / IGP-1A-2 / IGP-2 A-3 / IGP-3
Võõras jälg = Fr Koerajuhijälg = EEFrFr
Minimaalne pikkus300 sammu400 sammu600 sammu
Sirged335
Nurgad224
Vahemaa nurkade vahelMin. 50 sammuMin. 50 sammuMin. 50 sammu
Esemed Esemete punktid3 koerajuhi oma 3 x 7 punkti3 võõrast 3 x 7 punkti3 võõrast 3 x 7 punkti
Esemete paigutus 1. esimesele sirgele, 2. teisele sirgele, viimane jälje lõppu1. esimesele sirgele, 2. Teisele sirgele, viimane jälje lõppu1. vähemalt 100 sammu järel esimesele või teisele sirgele 2. vastavalt kohtuniku juhisele, 3. jälje lõppu
 
Esemetemõõdud (cm)
L= pikkus
W = laius H = kõrgus
L: 10
W: 2-3 H: 0,5-1
L: 10 W: 2-3 H: 0,5-1L: 10 W: 2-3 H: 0,5-1
Jälje vanus20 min30 min60 min
Töö aeg15 min15 min20 min
Ristuva jälg
EeltingimusBHBHBH

Punktiarvestus ja autasustamine:

 • Autasustamise meenetele ja diplomitele kantakse EVLÜ jäljevõistluste tunnuslause „Oma nina on kuningas“ ja kasutatakse ühingu logo.
 • Kõiki osavõtjaid autasustatakse EVLÜ diplomiga.
 • Võistlusel järjestatakse võistlusklassides koerad soorituse eest saadud punktisumma järgi paremusjärjestusse ja iga klassi 3 paremat autasustatakse EVLÜ märgistatud karikaga. Karikate andmisel on eelduseks soorituse tulemus vähemalt 70 punkti.
 • Autasustamistseremoonia toimub vastavalt võistluse korraldustoimkonna poolt koostatud ajakavale: kas iga võistlusklassi või kogu võistluspäeva lõpus.

Šveitsi valgete lambakoerte eraldi arvestus:

Kõik A-katse võistlusel „EVLÜ Jäljekarikas“ osalenud šveitsi valged lambakoerad järjestatakse eraldi paremusjärjestusse punktisüsteemi alusel: A-1 lisapunkte ei anna, A-2 annab 15 lisapunkti, A-3 annab 25 lisapunkti. Lisapunkte on võimalik saada ainult juhul, kui soorituse tulemuseks on vähemalt 70 punkti.

A-katse võistlusel „EVLÜ Jäljekarikas“ osalenud šveitsi valgeid lambakoeri ja nende koerajuhte/omanikke autasustatakse EVLÜ karikate ja/või muude EVLÜ meeneliste auhindadega, millele on listaud tunnuslause „Oma nina on kuningas“ EVLÜ tänu- ja tunnustamisüritusel.

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing 29.09.2021

Statuut pdrf-failina: EVLÜ JÄLJEKARIKA STATUUT