EVLÜ KARIKAS statuut

pvcplagu-120x120cm-1:10

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu võistlussarja

„EVLÜ Karikas” STATUUT

(kinnitatud EVLÜ juhatuse 10.04.2022 otsusega)

 Eesmärk

 • Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada kuulekuskoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.
 • Tõsta kuulekuskoolituse kui koerte koolitusala kvaliteeti ja populaarsust.
 • Tõsta koeraomanike soovi ja julgust tegeleda koeraspordiga, motiveerida koerajuhte ja nende juhendajaid.

 

Üldine

 • Karikasarja läbiviimise alus: kuulekuskoolituse (edaspidi KK) eeskiri, mis on EKL-i poolt kinnitatud karikasarja läbiviimise hetkel kehtiv eeskiri.
 • Karikasarja etappide arv sõltub vastavalt konkreetseks aastaks EKL-i kalenderplaanis EVLÜ poolt registreeritud KK võistluste arvule.
 • Karikasarjas osaleja peab omama võistlusraamatut. Kui koeral ei ole veel võistlusraamatut, tuleb sellest registreerimisel korraldajale ette teatada, sel juhul väljastatakse võistlusraamat võistluse toimumispäeval.
 • Osalevad koerad peavad olema terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud.

 Osalemisõigus

 • Osalemine vastavalt KK eeskirjades sätestatule.
 • Võistlustest võivad osa võtta kõik koerad olenemata tõust või tõutusest, kes on toimumispäevaks saanud vähemalt 10-kuu vanuseks.
 • Võistleja võib karikasarja jooksul võistlusklassi vahetada vastavalt KK eeskirjadele. Võistleja võib karikasarjas osaleda rohkem kui ühe koeraga, kuid kõigil etappidel peab koer võistlema sama juhiga. Võistleja vastutab enda ja koera kohta antud andmete õigsuse eest.

Võistlusklassid

 • Vastavalt KK eeskirjale: kuulekuskoolituse 1.aste (KK-1), kuulekuskoolituse 2.aste (KK-2), kuulekuskoolituse 3.aste ( KK-3).

Registreerimine

 • Registreerimine lõpeb 7 päeva enne etapi toimumist.

 Punktiarvestus

 • KK-1 lisapunkte ei anna
 • KK-2 annab 15 lisapunkti
 • KK-3 annab 25 lisapunkti.
 • Lisapunkte on võimalik vastavates astmetes saada ainult siis, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti.
 • Kui kahel koeral on punktisumma võrdne, läheb koht koerale, kel on tulemus kõrgemast astmest. Juhul kui on tegemist sama astme koeraga, läheb koht enim eseme üle tõkke toomise elemendis punkte saanud koerale. Juhul kui ka siis on punktide summa võrdne või astmes, kus ei ole üle tõkke eseme toomist, läheb koht enim tasasel maal eseme toomise elemendis punkte saanud koerale.

 Autasustamine

 • Iga astme kolme esimest kohta autasustatakse igal etapil medaliga (juhul kui tulemus on 70 punkti või kõrgem).
 • Karikasarja igal etapil selgitatakse etapi võitjad, kolm esimest kohta vastavalt punktisummadele, keda autasustatakse võistluspäeva lõppedes karikatega.
 • Lisaks tunnustatakse ka koeri: Parim Üldmulje ja Parim Kiirus.
 • Korraldaja koostöös kohtunikuga võib anda välja eripreemia kuni 17-aastastele (kaasa arvatud) koerajuhtidele. Eripreemiaks on EVLÜ logoga või mõni muu meene.
 • Kõiki osavõtjaid autasustatakse diplomiga.
 • EVLÜ autasustab karikasarja lõppedes EVLÜ Karikasarja Valgeid Võitjaid. Valged Võitjad selgitatakse välja kahe parema etapi punktisumma alusel šveitsi Valgete Lambakoerte seast ja autasustatakse pärast karikasarja viimase etapi toimumist EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel. Kui kahel võistlejal on kokkuvõttes võrdne punktisumma läheb koht koerale, kelle kahe parema etapi võistlustulemused on kõrgemast astmest. Kui punktisumma on ikka võrdne antakse koht koerale, kes on saanud kahe parema etapi kokkuvõttes enim punkte eseme üle tõkke toomise elemendis.

STATUUT PDF-formaadis

STATUUT DOCX-formaadis