EVLÜ KARIKAS statuut

pvcplagu-120x120cm-1:10

 

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu karikasarja “EVLÜ KARIKAS”statuut 
(kinnitatud 06.02.2010)

Eesmärk:

Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada kuulekuskoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Üldine:

Karikasarja läbiviimise alus: Kuulekuskoolituse (edaspidi KK) eeskiri, mis on EKL-i poolt kinnitatud karikasarja läbiviimise hetkel kehtiv eeskiri.Karikasarja etappide arv sõltub vastavalt konkreetseks aastaks EKL-i kalenderplaanis EVLÜ poolt registreeritud KK võistluste arvule.Karikasarjas osaleja peab omama võistlusraamatut (võimalik osta võistluspaigast eelneva etteteatamisega).Osalevad koerad peavad olema märgistatud vastavalt karikasarja läbiviimise hetkel Eestis kehtivale reeglistikule ja olema vaktsineeritud vastavalt EKL-i poolt tunnustatud üritustel osalemiseks koertele esitatavatele vaktsineerimisnõuetele.

Registreerimine:

Registreerimine lõpeb 10 päeva enne etapi toimumist.

Osalemisõigus:

Vastavalt KK eeskirjades sätestatule. Etappidel võivad osaleda kõik tõukoerad olenemata tõust. Võistleja võib karikasarja jooksul võistlusklassi vahetada vastavalt KK eeskirjadele. Võistleja võib karikasarjas osaleda rohkem kui ühe koeraga, kuid kõigil etappidel peab koer võistlema sama juhiga. Võistleja vastutab enda ja koera kohta antud andmete õigsuse eest.

Punktiarvestus:

KK-1 lisapunkte ei anna, KK-2 annab 15 lisapunkti, KK-3 annab 25 lisapunkti. Lisapunkte on võimalik vastavates astmetes saada ainult siis, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel koeral on punktisumma võrdne, läheb koht koerale, kel on tulemus kõrgemast astmest. Juhul kui on tegemist sama astme koeraga, läheb koht enim eseme üle tõkke toomise elemendis punkte saanud koerale. Juhul kui ka siis on punktide summa võrdne või astmes, kus ei ole üle tõkke eseme toomist, läheb koht enim tasasel maal eseme toomise elemendis punkte saanud koerale.

Autasustamine: 
Astmed KK1, KK2, KK3:
Iga astme kolme esimest kohta autasustatakse igal etapil medaliga (juhul kui tulemus on 70 punkti või kõrgem).

Etapid:
Karikasarja igal etapil selgitatakse etapi võitjad, kolm esimest kohta vastavalt punktisummadele, keda autasustatakse võistluspäeva lõppedes karikatega. 
Lisaks tunnustatakse ka koeri: Parim Üldmulje ja Parim Kiirus. 
Kõiki osavõtjaid autasustatakse diplomiga.

Karikasari:
EVLÜ autasustab karikasarja lõppedes EVLÜ Karikasarja Valgeid Võitjaid. Valged Võitjad selgitatakse välja kahe parema etapi punktisumma alusel Sveitsi Valgete Lambakoerte seast ja autasustatakse pärast karikasarja viimase etapi toimumist EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel. Kui kahel võistlejal on kokkuvõttes võrdne punktisumma läheb koht koerale, kelle kahe parema etapi võistlustulemused on kõrgemast astmest. Kui punktisumma on ikka võrdne antakse koht koerale, kes on saanud kahe parema etapi kokkuvõttes enim punkte eseme üle tõkke toomise elemendis.

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing

06.02.10