Seeniorkarika võistlusjuhend

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu karikasarja „EVLÜ SEENIORKARIKAS” VÕISTLUSJUHEND (KINNITATUD EVLÜ juhatuse  otsusega 06.12 2018)

 Harjutused ja punktid:

Võistlus algab ja lõpeb võistleja raporteerimisega kohtunikule: “Võistleja NIMI + PEREKONNANIMI koos koeraga KOERA NIMI kuulekuskoolituse katseteks valmis / lõpetas kuulekuskoolituse katsed“. Iga harjutus algab ja lõpeb põhiasendiga, s.o koer istub koerajuhi vasaku jala kõrval. Koera võib premeerida iga harjutuse lõpus (suusõnaline kiitus, koera kerge patsutamine, maiuse andmine).Harjutused sooritatakse ilma rihmata. Lubatud on rihma kasutada platsile minekul ehk enne esimese harjutuse alustamist ja platsilt ära tulekul ehk peale viimase harjutuse lõpetamist. Rihm peab võistlusplatsil kaasas olema, kas koerajuhil üle õle või taskus.

(punasega 06.12.18 jõustunud muudatus)

  1. Juurdepääsetavus ja hammaste näitamine (10 punkti)  Käsklus: koerajuht võib soovi korral kasutada käsklust „Hambad“.

Koer istub algasendis koerajuhi vasaku jala juures ja kohtuniku märguande peale demonstreerib koerajuht koera hambaid ja hambumust. Kohtunik peab käituma koera suhtes rahulikult ja ei tohi koera puudutada. Kohtunik võib tervitada koerajuhti kätlemisega.

  1. Kõrvalkõnd rihmata (15 punkti)

Käsklus ” Kõrval”.

Liikumine KK-1 skeemi järgi. Koer liigub koerajuhi vasakul küljel vabalt nii, et koera abaluu ja koerajuht põlv on kohakuti. Käsklus “kõrval” on lubatud anda liikumise alguses ja tempomuutustel. Kui koerajuht peatub, peab koer istuma käskluseta otse koerajuhi kõrvale. Liikumiskiiruseks on normaalne kõnnitempo, jooksmine ja aeglane kõndimine. Pöörded on 90 ja 180 kraadi.

  1. Istuma jäämine (10 punkti)

Käsklused “Kõrval”, “Istu”

Koer liigub koerajuhi kõrval 10-15 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse “istu”, liigub 15 sammu edasi, jääb seisma seljaga koera poole, siis pöördub ümber ning kohtuniku märguandel läheb koera kõrvale tagasi.

  1. Lamama jäämine ja juurdetulek (15 punkti)

Käsklused “Kõrval”, “Lama”, “Siia” ja “Kõrval”

Koer liigub koerajuhi kõrval 10-15 sammu. Koerajuht peatub, annab koerale käskluse “lama”, liigub 20 sammu edasi, pöördub ümber ja kutsub koera käsklusega „siia“ enda juurde ette istuma, pärast käsklust „kõrval“ läheb koer koerajuhi vasaku jala kõrvale algasendisse.

  1. Seisma jäämine (10 punkti)

Käsklused “Kõrval”, “Seisa” ja „Kõrval“

Koer liigub koerajuhi kõrval 10-15 sammu. Koerajuht võib peatuda, annab koerale käskluse “seisa”, liigub 15 sammu edasi, jääb seisma seljaga koera poole, siis pöördub ümber ja läheb koera kõrvale ning võtab koera algasendisse.

  1. Eseme toomine (15 punkti)

Käsklused: „Too”, „Anna”, „Kõrval”

Kohtunikult loa saades, viskab koerajuht korrektsest algasendist eseme vähemalt 15 sammu kaugusele. Käskluse eseme toomiseks võib anda siis, kui toomisese on liikumatult paigale jäänud. Koerajuhi kõrval vabalt ja rahulikult istunud koer peab pärast „too“ käskluse saamist minema kiiresti ja otsejoones esemeni, selle koheselt üles võtma ning kiiresti ja otsejoones koerajuhile tooma. Koer peab istuma tihedalt ja otse koerajuhi ette, hoides eset rahulikult suus nii kaua, kuni koerajuht selle pärast umbes 3-sekundilist pausi käsklusega „anna“ temalt ära võtab. Koerajuht peab seejärel hoidma toomiseset rahulikult oma paremas väljasirutatud käes. Käsklusega „kõrval“ tuleb koer koerajuhi vasaku jala juurde algasendisse. Harjutus loetakse sooritatuks, kui koerajuht saab eseme kätte kohalt liikumata.

  1. Kohale saatmine (15 punkti)

Käsklus „Lama“, “Koht”, „Siia“, „Kõrval“, „Lama“, „Istu“ või „Kõrval“

Koerajuht paneb koera käsklustega „lama“ ja „koht“ eelnevalt mahapandud eseme juurde lamama, eemaldub 20 sammu, peatub ja pöörab seejärel ringi. Kohtuniku märguandel kutsub koera käsklusega „siia“ enda juurde, seejärel võtab käsklusega „kõrval“ koera algasendisse. Kohtuniku märguandel annab käsu „koht“, mille peale koer läheb kiirelt koha märgiks oleva eseme juurde ja lamab. Koos suulise käsklusega on lubatud osutada käeviipega koha suunas, kuid see ei tohi olla jätkuv. Kui koer on jõudnud kohani, võib talle korra anda käsu „Lama“. Kohtuniku märguandel läheb koerajuht koera kõrvale ja annab pärast umbes 3-sekundilist pausi koerale käsu „kõrval“.

  1. Lamamine häiritud olukorras (10 punkti)

Käsklus “Lama”, „Kõrval“

Enne, kui teine koerajuht alustab kuulekusharjutusi, läheb koerajuht koos koeraga kohtuniku poolt määratud kohta. Kohtuniku märguande peale paneb koera lamama (võib jätta eseme koera juurde). Eemaldub 20 sammu ja jääb seisma näoga koera poole. Koer peab lamama rahulikult, kuni teine koer on lõpetanud harjutuse nr 6 (eseme toomine). Kohtuniku märguande peale läheb koerajuht koera juurde ja võtab koera põhiasendisse. Koera püsivust hinnatakse hetkest, kui ta on pandud lamama.

Hindamine:

Maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Tulemuse saamiseks peab koer saama vähemalt 70% punktidest (hinne „rahuldav”). Punktide kogusumma peab olema täisarv.
Hinded:

Võrratu 96-100 punkti

Väga hea 90-95 punkti

Hea 80-89 punkti

Rahuldav 70-79 punkti

Mitterahuldav 0-69 punkti

Link statuudile ja juhendile