Üldkoosolek ja tunnustamisüritus

MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu üldkoosolek

23.01.2016 kell 14:00, Tallinnas, pubis “Seiklusjutte maalt ja merelt” 2. korrusel, Tartu mnt 44. http://www.seiklusjutte.ee

Peale koosolekut, kl 15.30, toimub EVLÜ kuulekuskoolituse karikasarja EVLÜ Karikas 2015 ja EVLÜ Minikarikas 2015 Valgete Võitjate autasustamine, 2015.a aktiivsete tegijate tunnustamine ja tänamine.

Üritusel osalustasu ei ole. Kohapeal tellime süüa ja juua menüüst. Ühingu poolt on tort!

Koosoleku päevakord:

  1. 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
  2. 2015 tegevusplaani täitmine
  3. 2016 tegevusplaani kinnitamine
  4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste läbivaatamine
  5. Ühingu juhatuse liikmete valimine
  6. Ühingu revidendi valimine
  7. Muud jooksvad küsimused

Juhatus ootab liikmete aktiivset osavõttu.

Ühingul on olnud edukas aasta! Et seda tähistada, ootab kõiki üldkoosolekul osalejaid ja volitajaid väike kingitus. Lisaks loosime kõikide 22. jaanuariks liikmemaksu tasunute või liikmeks astunute vahel välja SUURE KOTI Hills’i koeratoitu!

Kui teil ei ole võimalik osaleda, palun volitage kedagi ühingu liikmetest enda eest hääletama.

Palun teatage hiljemalt 20. jaanuariks oma osalemisest, volitamisest ja mitteosalemisest siin:  http://goo.gl/forms/JgaICxuatY või meiliaadressil juhatus@valgelambakoer.ee

Väga oodatud ka uued liikmed!

Palun tasuge liikmemaks 22. jaanuariks, mis tagab hääleõiguse 23. jaanuaril toimuval üldkoosolekul. Liikmemaksu suurus on endiselt 20 EUR ja selle saate kanda EVLÜ kontole Swedbank’is EE602200221031956494 saajaks MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing. Selgitusse märkige palun: liikme Nimi + aasta.

Lugupidamisega

EVLÜ juhatus

Kersti Pink

Kadi Kreis

Marit Osting