EVLÜ Seeniorkarikas statuut

Pikk_logo_XL[1]

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu karikasarja

„EVLÜ SEENIORKARIKAS” STATUUT

(kinnitatud EVLÜ juhatuse 10.04.2022 otsusega)

Eesmärk

 • Tõsta šveitsi valgete lambakoerte omanike ja kõigi teiste koeraomanike huvi seeniorkoerte koolitamise vastu ja motiveerida seeniorkoerte omanikke oma koertega jätkuvalt ning jõukohaselt tegelema.

 • Tõsta kuulekuskoolituse populaarsust, koeraomanike soovi ja julgust tegeleda koeraspordiga ka vanemas eas koertega, anda põhjust valmistuda võistlusteks, motiveerida koerajuhte ja nende juhendajaid tegelema seeniorkoertega, säilitamaks vanemate koerte tervist, liikuvust ja vitaalsust.

Üldine

 • Karikasari koosneb kuulekuskoolituse mitteametlikest võistlustest seeniorkoertele vanuses alates 8-ndast eluaastast. Hindamine toimub EKL-i poolt kinnitatud võistluse läbiviimise hetkel kehtiva kuulekuskoolituse eeskirja baasil.

 • Seeniorkarika sarja etappide arv sõltub vastavalt konkreetseks aastaks EVLÜ poolt korraldatavatele karikasarja etappide arvule. Võistlused toimuvad koos EVLÜ Minikarika võistlustega.

 • Käesoleva statuudiga reguleerimata küsimuste lahendamisel, sh korraldamisel ja hindamisel, juhindutakse KK üldistest reeglitest ja koeraspordi heast tavast.

Osalemine ja registreerimine

 • Seenioride võistlusest võivad osa võtta koerad, kes on võistluse toimumise päevaks saanud 8 aastaseks.

 • Osalevad koerad peavad olema Eestis kehtivate määruste kohaselt vaktsineeritud. Võistlusel peab koerajuhil kaasas olema koera veterinaarpass.

 • Võistlusjärjekord selgitatakse loosimise teel.

 • Registreerimine lõpeb 5 kalendripäeva enne konkreetse etapivõistluse toimumist.

Autasustamine

 • Etapivõistlusel järjestatakse seeniorkoerad tulemuste järgi paremusjärjestusse vastavalt saavutatud punktidele ja kolme esimest kohta autasustatakse igal etapil: 1.koht karikaga, 2. ja 3.koht medaliga (juhul kui tulemus on 70 punkti või kõrgem).

 • Lisaks tunnustatakse ka koeri: Parim Üldmulje, Parim Kiirus, Vanim Koer.

 • Korraldaja koostöös kohtunikuga võib anda välja eripreemia kuni 17-aastastele (kaasa arvatud) koerajuhtidele. Eripreemiaks on EVLÜ logoga või mõni muu meene.

 • Kõiki osavõtjaid autasustatakse EVLÜ diplomiga.

 • EVLÜ autasustab seeniorkarikasarja lõppedes EVLÜ Seeniorkarikasarja Valgeid Võitjaid. Valged Võitjad selgitatakse välja kahe parema etapi punktisumma alusel šveitsi valgete lambakoerte seast ja autasustatakse pärast seeniorkarikasarja viimase etapi toimumist EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel. Auhinnaga kaasneb tõuühingu sisene tiitel „Väärikas Valge Võitja (aastaarv)”. Tiitel on mitteametlik ja ei kanta tõutunnistusele.

Statuut PDF-formaadis

Statuut DOCX-formaadis