EVLÜ MINIKARIKAS statuut

pvcplagu-120x120cm-1:10

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu mitteametliku võistlussarja

„EVLÜ Minikarikas” STATUUT

(kinnitatud EVLÜ juhatuse 10.04.2022 otsusega)

Eesmärk

 • Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada kuulekuskoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.
 • Tõsta kuulekuskoolituse kui koerte koolitusala kvaliteeti ja populaarsust.
 • Tõsta koeraomanike soovi ja julgust tegeleda koeraspordiga, harjutada valmisolekut ametlikeks kuulekusvõistlusteks, motiveerida koerajuhte ja nende juhendajaid.

Üldine

 • Minikarika sarja võistlused on mitteametlikud (MA). 
 • Minikarika sari toimub EVLÜ kutsikate ja noorkoerte kuulekusvõistluste eeskirja alusel, etappide arv sõltub vastavalt konkreetseks aastaks EVLÜ poolt korraldatavatele karikasarja etappide arvust.

Osalemisõigus

 • Osaleda võivad kõik koerad, olenemata tõust või tõutusest või vanusest, kes on terved, nõuetekohaselt vaktsineeritud ja märgistatud ning kes ei oma ametlikku tulemust ühegi kuulekuselementidega seotud koeraspordialal (nt KK, SK, RK, BH, PJK, IPO-R ja IGP (sh IBGH, IGP-V, IGP-ZTP) ja kuulekuse osa). 
 • Koerajuht võib karikasarja võistlusel osaleda rohkem kui ühe koeraga, kuid kõigil etappidel peab koer võistlema sama juhiga. Võistleja vastutab enda ja koera kohta antud andmete õigsuse eest.
 • Võistleja võib minikarikasarja jooksul võistlusklassi vahetada, kuid koer, kes on võistelnud EVLÜ Minikarikal kõrgemates võistlusklassides, ei saa enam minna tagasi madalamasse võistlusklassi. 

Võistlusklassid

 • 1.aste/kutsikad (koerad vanuses kuni 12 kuud)
 • 2.aste/algajad
 • 3.aste/edasijõudnud

Registreerimine

 • Registreerimine lõpeb 7 päeva enne etapi toimumist.

Punktiarvestus

 • 1. aste lisapunkte ei anna
 • 2. aste annab 15 lisapunkti
 • 3. aste annab 25 lisapunkti
 • Lisapunkte on võimalik vastavates astmetes saada ainult juhul, kui soorituse tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel koeral on punktisumma võrdne, läheb koht koerale, kel on tulemus kõrgemast astmest. Juhul kui on tegemist sama astme koeraga, läheb koht enim üldmuljes punkte saanud koerale. Juhul kui ka siis on punktide summa võrdne, läheb koht vastavalt kohtuniku subjektiivsele hinnangule üldmuljelt paremale koerale.

Autasustamine

 • Iga astme kolme esimest kohta autasustatakse igal etapil medaliga (juhul kui tulemus on 70 punkti või kõrgem).
 • Minikarikasarja igal etapil selgitatakse välja etapi võitjad kolm esimest kohta vastavalt punktisummadele, keda autasustatakse võistluspäeva lõppedes minikarikatega.
 • Lisaks tunnustatakse ka koeri: Parim Üldmulje, Parim Kiirus, Noorim Koer.
 • Korraldaja koostöös kohtunikuga võib anda välja eripreemia kuni 17-aastastele (kaasa arvatud) koerajuhtidele. Eripreemiaks on EVLÜ logoga või mõni muu meene.
 • Kõiki osavõtjaid autasustatakse diplomiga.

Karikasarja kokkuvõte

 • EVLÜ autasustab minikarikasarja lõppedes EVLÜ Minikarikasarja Valgeid Võitjaid karikatega „Väike Valge Võitja“. Valged Võitjad selgitatakse välja kahe parema etapi punktisumma alusel šveitsi valgete lambakoerte seast ja autasustatakse pärast minikarikasarja viimase etapi toimumist EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel. Kui kahel võistlejal on kokkuvõttes võrdne punktisumma, läheb koht koerale, kelle kahe parema etapi võistlustulemused on kõrgemast astmest. Kui punktisumma on ikka võrdne antakse koht koerale, kes on saanud kahe parema etapi kokkuvõttes enim punkte kohale saatmise elemendist.

STATUUT PDF-formaadis

STATUUT DOCX-formaadis