EVLÜ MINIKARIKAS statuut

 

pvcplagu-120x120cm-1:10

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu karikasarja
 “EVLÜ MINIKARIKAS” statuut

(kinnitatud 06.02.2010)

Eesmärk:Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada kuulekuskoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikule õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

Üldine:Minikarikasarja läbiviimise alus: Noorkoerte ja kutsikate kuulekusvõistluste eeskiri, mis on EVLÜ poolt kasutusele võetud minikarikasarja läbiviimise hetkel kehtiv eeskiri.Minikarikasarja etappide arv sõltub vastavalt konkreetseks aastaks EVLÜ poolt korraldatavatele karikasarja etappide arvule.Osalevad koerad peavad olema märgistatud vastavalt minikarikasarja läbiviimise hetkel Eestis kehtivale reeglistikule ja olema vaktsineeritud vastavalt EKL-i poolt tunnustatud üritustel osalemiseks koertele esitatavatele vaktsineerimisnõuetele.

Registreerimine:Registreerimine lõpeb 10 päeva enne etapi toimumist.

Osalemisõigus: Vastavalt Noorkoerte ja kutsikate kuulekusvõistluste eeskirjas sätestatule. Etappidel võivad osaleda kõik tõukoerad olenemata tõust ja vanusest. Osaleda ei või ametlikku koolitustulemust omavad koerad. Võistleja võib minikarikasarja jooksul võistlusklassi vahetada vastavalt Noorkoerte ja kutsikate kuulekusvõistluste eeskirjadele. Võistleja võib minikarikasarjas osaleda rohkem kui ühe koeraga, kuid kõigil etappidel peab koer võistlema sama juhiga. Võistleja vastutab enda ja koera kohta antud andmete õigsuse eest.

Punktiarvestus: 1 aste lisapunkte ei anna, 2 aste annab 15 lisapunkti, 3 aste annab 25 lisapunkti. Lisapunkte on võimalik vastavates astmetes saada ainult siis, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel koeral on punktisumma võrdne, läheb koht koerale, kel on tulemus kõrgemast astmest. Juhul kui on tegemist sama astme koeraga, läheb koht enim üldmuljes punkte saanud koerale. Juhul kui ka siis on punktide summa võrdne läheb koht vastavalt kohtuniku subjektiivsele hinnangule üldmuljelt paremale koerale.

Autasustamine:

Astmed 1, 2, 3:

Iga astme kolme esimest kohta autasustatakse igal etapil medaliga (juhul kui tulemus on 70 punkti või kõrgem).

Etapid:

Minikarikasarja igal etapil selgitatakse etapi võitjad, kolm esimest kohta vastavalt punktisummadele, keda autasustatakse võistluspäeva lõppedes minikarikatega.

Lisaks tunnustatakse ka koeri: Parim Üldmulje, Parim Kiirus, Noorim Koer.

Kõiki osavõtjaid autasustatakse diplomiga.

Karikasari:

EVLÜ autasustab minikarikasarja lõppedes EVLÜ Minikarikasarja Valgeid Võitjaid. Valged Võitjad selgitatakse välja kahe parema etapi punktisumma alusel Sveitsi Valgete Lambakoerte seast ja autasustatakse pärast minikarikasarja viimase etapi toimumist EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel. Kui kahel võistlejal on kokkuvõttes võrdne punktisumma läheb koht koerale, kelle kahe parema etapi võistlustulemused on kõrgemast astmest. Kui punktisumma on ikka võrdne antakse koht koerale, kes on saanud kahe parema etapi kokkuvõttes enim punkte kohale saatmise elemendist.

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing

06.02.10