ARETUS

Minimaalsed nõuded kõikidele aretus kasutatavatele koertele  on leitavad FCI rahvusvahelistest aretussuundadest (FCI International Breeding Strategies). Lisaks nendele ja EKL tõuraamatumäärusele on osad tõuühingud kokku pannud aretuseeskirjad, milles on analüüsitud tõu olukorda ning sellest lähtuvalt on otsustatud kehtestada aretuses kasutatavatele koertele miinimumnõuded. Need nõuded on saanud heakskiidu EKL teadusnõukogu poolt ning on kinnitatud EKL volinike koosoleku otsusega.

Enne pesakonna planeerimist tutvu kindlasti tõuraamatumäärusega, vajadusel küsi nõu Eesti Kennelliidust või oma tõuühingust. Varu selleks piisavalt aega.

Allikas: Eesti Kennelliidu kodulehekülg

Šveitsi valge lambakoera aretusnõuded on kinnitatud EVLÜ üldkoosolekul 29.11.2022,  EKL volinike koosolekul 10.01.2023 ja kehtivad 17.01.2023 kuni 31.12.2027