SK MEISTER statuut

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu sõnakuulelikkuse võistluse

„EVLÜ Klubi SK Meister”

STATUUT

(kinnitatud juhatuse 16.06.2014 otsusega)

pvcplagu-120x120cm-1:10

Eesmärk

Sõnakuulelikkuse võistluse eesmärgiks on kontrollida koolituse tulemusi, ehk siis koera ja koerajuhi vahelist koostööd ning koerale õpetatud käitumise taset ning pakkuda koeraomanikule koos lemmikloomaga meeldivat loomasõbralikku ja terve võistlusõhkkonnaga koeraharrastuse ning vaba aja veetmise võimalusi.

Üldine

Võistluse läbiviimise alus: Sõnakuulelikkuse koolituse (edaspidi SK) eeskirjad ja võistluste korraldamise juhend, mis on Eesti Kennelliidu (edaspidi EKL) poolt kinnitatud ja võistluste läbiviimise hetkel kehtiv. Võistluste arv aastas ja toimumise aeg sõltub vastavalt konkreetseks aastaks EKL-i kalenderplaanis EVLÜ poolt registreeritud SK võistluste arvust. Võistlustel osaleja peab esitama võistluspaika saabumisel võistlusraamatu, esmakordselt võistlusel osalejale väljastatakse võistlusraamat eelneva etteteatamise alusel kohapeal. Osalevad koerad peavad olema märgistatud vastavalt võistluse läbiviimise hetkel Eestis kehtivale reeglistikule ja olema vaktsineeritud vastavalt EKL-i poolt tunnustatud üritustel osalemiseks koertele esitatavatele vaktsineerimisnõuetele.

Registreerimine

Registreerimine lõpeb 5 päeva enne võistluse toimumist.

Osalemisõigus

Vastavalt SK eeskirjades ja võistluste korraldamise juhendis sätestatule. Võistlus toimub kõikides klassides ning on avatud kõikidele koertele olenemata koera tõust/tõutusest. Võistleja vastutab enda ja koera kohta antud andmete õigsuse eest.

Autasustamine

Klassid: ALG, SK1, SK2, SK3

Võistlustel järjestatakse võistlusklassides koerad tulemuste järgi paremusjärjestusse vastavalt SK võistluste eeskirjadele ja autasustatakse EVLÜ medaliga 3 paremat vähemalt III järgule sooritatud tulemust.

Kõiki osavõtjaid autasustatakse EVLÜ diplomiga.

EVLÜ Klubi SK Meister (aastaarv)

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing järjestab alljärgneva punktiarvestuse alusel kõikides võistlusklassides osalenud šveitsi valged lambakoerad ning autasustab kõrgeima punktisumma saavutanud šveitsi valge lambakoera ja koerajuhti karika ja aunimetusega „EVLÜ Klubi SK Meister (aastaarv)”.

EVLÜ Klubi SK Meister tiitel on mitteametlik ning tõutunnistusele kandmisele ei kuulu.

Paremusjärjestuse väljaselgitamiseks korrutatakse võistlusel saadud punktisumma vastava klassi järgule omistatud koefitsiendiga:

Koefitsient vastavalt järgule
ALG SK1 SK2 SK3
I järk 1,03 1,04 1,05 1,06
II järk 1,02 1,03 1,04 1,05
III järk 1,01 1,02 1,03 1,04
Järk vastavalt punktidele vahemikus
ALG SK1 SK2 SK3
I järk 160 – 200 224 – 280 256 – 320 256 – 320
II järk 140 – alla 160 196 – alla 224 224 – alla 256 224 – alla 256
188 – alla 224 189 – alla 224 190 – alla 224 191 – alla 224 192 – alla 224

Punktiarvestusse lähevad vähemalt III järgule sooritatud tulemused. Kui kahel võistlejal on kokkuvõttes võrdne punktisumma, läheb aunimetus kõrgemas klassis võistelnud koerale. Kui samas klassis on kahel võistlejal võrdne punktisumma, läheb aunimetus enim üldmulje eest punkte saanud koerale. Kui punktisumma on ka siis võrdne, või klassis, kus üldmulje eest punkte ei anta, antakse aunimetus enim ilma rihmata kõrval liikumise elemendis saanud šveitsi valgele lambakoerale.