RALLIKUULEKUS

http://kennelliit.ee/wp-content/uploads/2013/06/Eesti-rallikuulekuse-reeglid.pdf