KUTSE EVLÜ korralisele üldkoosolekule

Head MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing liikmed!


 EVLÜ korraline üldkoosolek toimub laupäeval, 27.01.2024 algusega kell 11:30.

Toimumise koht: Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Olustvere, Mõisa allee 12.

Koosoleku ruum: Olustvere lossis


 Üldkoosoleku päevakord:
1) 2023 majandusaasta aruande kinnitamine
2) 2023 tegevusplaani täitmine
3) 2024 tegevusplaani kinnitamine
4) Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ülevaatamine
5) Auliikmete nimetamiseks laekunud ettepanekute läbivaatamine (ettepanekud tuleb saata eelnevalt juhatusele)
6) Juhatuse valimine perioodiks 2024 – 2026
7) Revidendi valimine perioodiks 2024 – 2026
8) Ühingu tegevuses valdkondade koordineerimisküsimused
9) Muud koosolekul tõstatatud küsimused
Oma osalemisest, volitamisest või mitteosalemisest üldkoosolekul palume teatada hiljemalt 25.01.2024 õhtuks registreerimisvormi kaudu: REGISTREERIMINE  või meiliaadressil juhatus@valgelambakoer.ee

Ootame aktiivset osalemist. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja ühingu liikme kohta 1 ühingu liige. 

Juhul, kui te ei saa osaleda ja soovite kedagi volitada, palume küsida volitatava nõusolekut.
Põhikirja järgi võib üks koosolekul osaleja esindada kuni 5 ühingu liiget.

Link volitusele (Palun laadige volituse vorm täitmiseks enda seadmesse)

Link volitusele, pdf

Eelistame digiallkirjastatud ja juhatuse meilie juhatus@valgelambakoer.ee saadetud volitusi.
Palve üldkoosoleku dokumentide poolelt kõigile, kes volitavad või on volitatavad: PALUN KONTROLLIGE ENNE KOOSOLEKUT KINDLASTI ÜLE, KAS TEIE VOLITUSEL ON OLEMAS ALLKIRJAD JA KÕIK MUUD VAJALIKUD ANDMED.

Lisaks palume koosolekul hoolitseda selle eest, et kannaksite kõik
nimed, keda esindate, ka koosolekul osalemise lehele. Sellest oleneb koosoleku kvoorum ehk otsustusvõimelisus. Koosolekul osalejate nimekiri ja volitused on üldkoosoleku protokolli lahutamatud lisad.

Kõigi koosolekul osalejate vahel (sh volitusega osalejad) loositakse välja FARMINA  toidukott.

Ühingu liikmed saavad kandideerida juhatusse või revidendiks.

Tervitades
EVLÜ juhatus