KUTSE üldkoosolekule

Head MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing liikmed!

 EVLÜ korraline üldkoosolek toimub laupäeval, 05.02.2022 algusega kell 12:00, lõpuga kl 14:00.

Toimumise koht: Rapla maakond, Märjamaa vald, Pajaka küla, Ruunavere.

Koosoleku ruum: Ruunawere Postimõisa seminariruum/suur saal Postijaama hoone teisel korrusel.

Tervis: Juhul, kui teil esineb koroonaviirusega seotud või sarnaseid haigussümptomeid või olete olnud lähikontaktis COVID-19 nakatunud inimesega, palume jääda koju.

Et me kõik tunneksime end turvalisemalt, soovitame eelnevalt teha COVID-19 kiirtest.

 Üldkoosoleku päevakord:

  1. 2021 majandusaasta aruande kinnitamine
  2. 2021 tegevusplaani täitmine
  3. 2022 tegevusplaani kinnitamine
  4. Ühingu juhatuse liikmete valimine
  5. Ühingu revidendi valimine
  1. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ülevaatamine
  2. Auliikmete nimetamiseks laekunud ettepanekute läbivaatamine
  3. Toimkondade moodustamine
  4. Muud koosolekul tõstatatud küsimused

Oma osalemisest, volitamisest või mitteosalemisest üldkoosolekul palume teatada hiljemalt 02.02.2022 registreerimisvormi kaudu: REGISTREERIMINE (sama vorm talvelaagriga) või meiliaadressil juhatus@valgelambakoer.ee

Ootame aktiivset osalemist. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja ühingu liikme kohta 1 ühingu liige. 

Juhul, kui te ei saa osaleda ja soovite kedagi volitada, palume küsida volitatava nõusolekut. Põhikirja järgi võib üks koosolekul osaleja esindada kuni 5 ühingu liiget.

Link volitusele VOLITUS.

Eelistame digiallkirjastatud ja juhatuse meilie juhatus@valgelambakoer.ee saadetud volitusi.

Kõigi koosolekul osalejate vahel (sh volitusega osalejad) loositakse välja FARMINA  toidukott.

Ühingu liikmed saavad kandideerida juhatusse või revidendiks. Ühtlasi anname teada, et praegune 5-liikmeline  juhatus  ja revident on nõus valituks osutumise korral jätkama ka järgmisel 2 aastal. Soovime laiendada aktiivsete ühingu liikmete kaasamist ja vastutuse jagamist ühingu tegevuse erinevates valdkondades. Juhatusel on ettepanek moodustada näiteks aretuse ja kasvatajate toimkond, näituste toimkond jne.

Juhatuse nimel ühingu esimees

Kersti Pink