2022 liikmemaksude tasumine

Liikmemaksudest

Kallid EVLÜ tänased, endised ja tulevased liikmed!

Uus aasta on alanud ja taaskord on käes liikmemaksu tasumise aeg.

Hetkel on meil liikmete nimekirjas 69 toredat inimest.

Liikmemaks on kalendriaasta põhine ja summa suurus 20 eurot/aasta.

Lähtudes MTÜ-de seadusest ja EVLÜ põhikirjast on igal liikmel kohustus tasuda liikmemaks õigeaegselt. Meie ühingus tasutakse liikmemaksu üks aasta ette ja selle maksmise tähtajaks on kokku lepitud põhimõte, et liikmemaks tasutakse hiljemalt 15. veebruariks vastava kalendriaasta eest. Täname, kes on 2022 aasta liikmemaksu juba tasunud.

Ühingu juhatus teeb igal aastal peale liikmemaksude laekumise tähtaja möödumist liikmete/liikmemaksude inventuuri. Ühingu põhikirja alusel võidakse liige ühingust välja arvata, kui ta ei tasu liikmemaksu kolme aasta jooksul. Kes on sattunud võlgnevusse ja soovib liikmelisust säilitada, tuleb tasuda nii võlgnevus kui ka jooksva aasta liikmemaks. Liikme väljaarvamise otsustab juhatus, kuid seda ei tehta kerge südamega. Kellel on liikmelisus katkenud, siis alati jääb võimalus ühinguga uuesti liituda, küll tuleb aga siis liikmeks uuesti astuda.

Palume tasuda EVLÜ liikmemaks 2022 aasta eest 20 eurot ülekandega MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing arvelduskontole Swedbank`is nr EE602200221031956494. Ülekande selgituseks palume märkida liikme nimi + aasta.

Alati võtame rõõmuga vastu ka uusi sooviavaldusi EVLÜ-sse astumiseks.

Ühingusse astumise sooviavalduse blanketi leiab ühingu kodulehelt ja palume selle täidetuna saata meiliaadressile juhatus@valgelambakoer.ee.

Liikmeks astumise sooviavalduse esitanutel palume tasuda liikmeks astumise ja jooksva aasta liikmemaks EVLÜ kontole Swedbank’is EE602200221031956494, saajaks MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing, selgitusse märkida liikmeks astuja nimi + liikmeks astumise maks + vastav aasta.

Liikmeks astumise maks on 7 eurot ja aastane liikmemaks on 20 eurot.

Miinimumliikmemaks jooksvaks aastaks on 20 eurot jagatud 12 kuuga korrutatud järelejäänud kuude arvuga. Näiteks juulis ühinguga liituja peaks minimaalselt EVLÜ arvele kandma: 7 + (20/12*6) = 17 eurot. Aasta täissumma on 20 eurot, mis teeks siis esmakordsele liitujale: 7 + 20 = 27 eurot.

Aitäh, et olete meiega!

EVLÜ juhatus soovib meeldivat koostööd ja tegusat eesootavat 16-ndat tegevusaastat!

Juhatuse nimel

Kersti Pink