Üldkoosolek ja 2019. aasta tunnustamisüritus toimub 19.01.20 kl 13.00 Tallinnas

Head Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu liikmed!

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu PÜHAPÄEV PEALINNAS toimub 19.01.2020 kl 13.00 kohvik/restos SMAK (endine Kochi Aida kohvituba) II korrusel, Lootsi 10/2, Tallinn.

Peale koosolekut, kl 14.30, toimub EVLÜ kuulekuskoolituse karikasarja EVLÜ Karikas 2019, EVLÜ Seeniorkarikas 2019 ja EVLÜ Minikarikas 2019 Valgete Võitjate autasustamine ning 2019.aaasta aktiivsete tegijate tunnustamine ning tänamine.

Palun kirjutage juhatusele oma koerte tegevustest ja saavutustest 2019. aastal.

Liikmetel osalemistasu ei ole, mitteliikmetest kaaslastel osalemistasu 9 eurot.

Koosoleku päevakord:

  1. 2019 majandusaasta aruande kinnitamine (saadetakse enne koosolekut liikmetele)
  2. 2019 tegevusplaani täitmine
  3. 2020 tegevusplaani kinnitamine
  4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste läbivaatamine
  5. Võistluste ja ürituste osalustasude läbivaatamine (näiteks mitme koeraga samal võistlusel või näitusel osalemine)      Ühingu juhatuse liikmete valimine
  6. Ühingu revidendi valimine
  7. Auliikmete nimetamine
  8. Muud koosolekul tõstatatud küsimused

Juhatus ootab liikmete aktiivset osavõttu.

Kui teil ei ole võimalik osaleda, palun volitage kedagi ühingu liikmetest enda eest hääletama. Volituse leiate siit: VOLITUS

Ootame kandidaate juhatusse! Kui te soovite ja saate  panustada valgete lambakoerte tõu arengusse ja tutvustamisse, olete väga oodatud ühingu juhatuse töös kaasa lööma.

Väga odatud on ka liimete panus!

Võimalused: abistamine ürituste korraldamises (peakorraldaja, abiline, fotograaf, transport, printimine, auhinnad jne), kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine ning toimetamine, sponsortoidu jagamine oma piirkonnas jne. Liikmed võivad pakkuda oma tegevusalast, oskustest ja võimalustest lähtuvat abi, mida me ei oskagi alati küsida.

Oma osalemisest, volitamisest ja mitteosalemisest üldkoosolekul teatege palun hiljemalt 15. jaanuariks siin: https://forms.gle/azKW3xQv8PGxdY6FA või meiliaadressil juhatus@valgelambakoer.ee

Kõigi koosolekul osalejate vahel (sh volitusega osalejad) loositakse välja FARMINA  toidukott.

Ühinguga liituma on oodatud uued liikmed!

Palun tasuge liikmemaks 17. jaanuariks, mis tagab hääleõiguse 19. jaanuaril toimuval üldkoosolekul. Liikmemaksu suurus on endiselt 20 EUR ja selle saate kanda EVLÜ kontole Swedbank’is EE602200221031956494 saajaks MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing. Selgitusse märkige palun: liikme Nimi + aasta.

  1. aasta planeeritavad üritused:

Kuulekuskoolituse karikasari EVLÜ KARIKAS 2020, EVLÜ SEENIORKARIKAS 2020 ja EVLÜ MINIKARIKAS 2020

09.05.2020 KK võistlus EVLÜ Karikas, EVLÜ Seeniorkarikas ja EVLÜ Minikarikas 1. etapp, Tartumaal

05.09.2020 KK võistlusEVLÜ Karikas, EVLÜ Seeniorkarikas ja EVLÜ Minikarikas 2. etapp, Harjumaal

03.10.2020  KK võistlus (EKL punktiarvestuse võistlus) EVLÜ Karikas, EVLÜ Seeniorkarikas ja EVLÜ Minikarikas 3. etapp, Harjumaal

Erinäitus EVLÜ KLUBI VÕITJA 2020 08.08.2020, Harjumaal

EVLÜ suvelaager – kuupäev ja koht lahtised

Jäljekoolituse võistlus EVLÜ HOBIJÄLJE MEISTER 2020 – kuupäev ja koht lahtised, ilmselt Raplamaal.