Karikasarja 1. etapi AJAKAVA

EVLÜ Seeniorkarikas 2018 1. etapp

09.30 registreerimine ja platsi proov

09.55 Veteranide järjekorra loosimine

10.00 – 10.25 Veteranide võsitlus

10.30 Veteranide autasustamine

 

EVLÜ Karikas 2018 1. etapp

Alates 09.30  registreerimine ja platsi proov

10.25 KK1 järjekorra loosimine.

10.35 – 12.00 KK1 võistlus, 6 võsitluspaar

11.30 KK3 registreerimine

12.00 KK3 järjekorra loosimine

12.00 – 12.10 Platsi proov KK3

12.10 – 13.25 KK3 võistlus, 5 võistluspaari

13.25 Jooksuajaga KK1 osaleja, 1 võistluspaar

13.50 KK autasustamine

 

NB! KK võistlus toimub puust tõkkega.

 

EVLÜ Minikarikas 2018 1. etapp

Alates 13.00 Noorkoerte 3. aste registreerimine

13.50 Platis proov, noorkoerte 3. astme järjekorra loosimine

14.00 – 15.00 Noorkoerte 3. astme võistlus, 5 võistluspaari

14.00 Noorkoerte 2. aste registreerimine

15.00 – 15.10 Platsi proov, noorkoerte 2. astme järjekorra loosimine

15.10 – 17.10 Noorkoerte 2. astme võistlus, 13 võistluspaari

17.00 Noorkoerte 1. aste registreerimine

17.10 – 17.20 Platsi proov, noorkoerte 1. astme järjekorra loosimine

17.20 – 18.20 Noorkoerte 1. astme võistlus, 9 võsitluspaari

18.20 EVLÜ Minikarikas 2018 1. etapi autasustamine

 

PS! Korraldajal on õigus teha võistluste ajakavas muudatusi

Korraldusest:

Koerad peavad olema nõuetekohaselt vaksineeritud.

Palume kohal olla vähemalt 15 minutit enne oma võistuse algust.

Jooksuajaga emased võistlevad viimasena. Palume sellest korraldajatele esimesel võimalusel teada anda!

Võistlusalal puudub WC.

Parkimisel jälgige korradlajate märguandeid ja juhiseid. Tee äärde parkimine on lubatud.

Kes soovivad oma sooritust filmida, peavad soovi kooskõlastama peakorraldaja ja kohtunikuga.

Pealtvaatajatel palume võistlejatega arvestada ja neid ning võistlevaid koeri mitte segada.

Pildid platsist