Lisandusid kohtunik ja koolitaja

Koolitust Koordineeriv Kogu (EKL-KKK) korraldas 13.novembril 2016 Raplamaal Pihalis koostöös Eesti Otsingukoerte Klubiga IPO-R katsekohtuniku kandidaatidele pädevuseksami. Eksamikomisjoni kuulusid FCI/IRO päästekoerte kohtunik Walter Hoffmann Saksamaalt, Eesti Kennelliidu katsekohtunikud Urve Lageda ja Anu Oks ning EKL-KKK eestseisuse poolt eksami peakorraldajana Aili Kivinurm. Pädevuseksami sooritasid positiivselt kaks katsekohtuniku kandidaati – Monika Rusing ja EVLÜ liige MARGOT LUUKAS, kellest on saamas Eesti esimesed päästekoerte koolitusala IPO-R katsekohtunikud suunitlusega maa-ala otsingu (RH-FL) hindamisele.

KERSTI PINK, EVLÜ juhatuse esimees, läbis novembris koerte koolitaja baaskursuse ning sooritas 13.11.2016 teooriaeksami ja kuulekuskoolituse suunaga praktikaeksami.

Baaskursus toimus vastavalt EKL koerte koolitaja statuudile. Läbitud teemad koolitusel: koerte söötmine ja pidamine; koera anatoomia, füsioloogia; koerte haigused, profülaktika ja esmaabi; koera pärilik käitumine; koera õppimise ja koolitamise alused; erinevad koolitusalad; kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused; pedagoogika ja didaktika alused. EKL koerte koolitaja statuut ja atesteerimise kord: http://web.zone.ee/ekl-kkk/blanketid/koolitaja_statuut.pdf Vastavalt EKL statuudile saavad koerte baaskoolituse eksamil osaleda soovijad, kes vastavad järgmistele nõuetele: on osalenud tulemuslikult vähemalt ühe koeraga mistahes koolitusala eksamil või võistlusel; omab vähemalt kesk- või sellele vastava tasemega haridust; omab soovitust atesteeritud koolitajalt või EKL liikmesorganisatsioonil. Kersti soovitaja oli EVLÜ juhatus, esindajana Kadi Kreis. Kadi Kreis tegi sama kursuse kaasa osaledes kuulajana kahel loengul: kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused; pedagoogika ja didaktika alused. Koerte koolitaja baaskursuse teooria- ja praktikaeksami sooritas Eesti erinevatest paikadest kokku 12 inimest, neist üks sõnakuulelikkuse/kuulekuse suunaga, kolm kuulekuse ja ülejäänud agility suunaga. Koolitus toimus Pärnus, korraldaja oli Pärnumaa Agilityklubi Minu Sõber. Lektorid: Maarja Roosileht, Ferlin Järvela, Anu Poopuu, Piret Kannike, Svetlana Zolotnikova, Merlin Kanter, Kadi Kuuskmann. Eksamikomisjonisse kuulusid: EKL-KKK eestseisuse liikmed Indrek Tirmaste ja Maris Luberg ning PetCity Pärnu veterinaar dr. Maarja Roosileht.

EVLÜ liikmetest on varem koolitaja eksami sooritanud
Monika Laneman (KK, jälg)
Anu Oks (KK, SK, kutsikakoolitus).