HOBIJÄLJE MEISTER statuut

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu mitteametliku võistluse

„EVLÜ Hobijälje Meister”

STATUUT

 

(kinnitatud juhatuse 16.06.2017 otsusega) 

Võrreldes varasema statuudiga on lisandunud OPEN-klass.

Eesmärk

Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada jäljekoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikele õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

 

Üldine

 • Võistlus on mitteametlik (MA).
 • Võistlus toimub mulla- või rohupõllul. Kõikides klassides teeb koerajuht ise oma koerale jälje.
 • Võistlus algab jäljevaiaga ja lõpeb 1. võistlusklassis maiusega (mis on lisaks etteantud normile), 2. ja 3. ning Open võistlusklassis esemega (lubatud premeerida maiusega, mis on lisaks etteantud normile). Maius koerajuhi enda valikul ja enda poolt kaasa võetud.
 • 2. ja 3. ning Open võistlusklassis kasutatakse jäljel koerajuhile kuuluvaid esemeid, mis peavad vastama IPO A-osa reeglitele. Koer peab eset näitama või üles võtma. Esemelt premeerimine lubatud.
 • Koer võib töötada vabalt või jäljenööri otsas. Koer ei tohi kanda poovat ega ogadega rihma.
 • Käesoleva statuudiga reguleerimata küsimuste lahendamisel, sh hindamisel, juhindutakse IPO A-osa reeglitest.

 

Osalemine ja registreerimine

 • Võistlusest võivad osa võtta:
 • 1, 2. ja 3. võistlusklassis kõik kutsikad ja koerad, kellel puudub ametlik

tulemus ühelgi jäljega haakuval võistlusel/eksamil (PJK, IPO, FH), olenemata koera vanusest, tõust või tõutusest;

 • Open võistlusklassis kõik koerad, kes on võistluse toimumise päevaks saanud vähemalt 15 kuu vanuseks, olenemata koera tõust või tõutusest ja olenemata, kas ametlik tulemus jäljega haakuval võistlusel/eksamil (PJK, IPO, FH) on olemas.
 • Koerajuht võib võistlusel osaleda rohkem kui ühe koeraga.
 • Koer, kes on võistelnud „EVLÜ Hobijälje Meister“ kõrgemates võistlusklassides, ei saa enam minna tagasi madalamasse võistlusklassi.
 • Kõik koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud.
 • Registreerimine lõpeb 5 päeva enne võistluse toimumist.

 

Võistlusklassid

Hobijälg-1

 • Jälje pikkus 50 sammu sirge. Jälje vanus 20 min.
 • Sammude pikkuse ja maiuse hulga jäljel valib koerajuht ise. Kõik on lubatud – pisikesed sammud, tugev astumine, igas jäljes maius.
 • Koerajuht võib olla koera lähedal (taga).

 

Hobijälg-2

 • Jälje pikkus 100 sammu, jäljel on üks 90-kraadine nurk ja lõpeb esemega, Jälje vanus 30 min.
 • Jälje teeb koerajuht normaalse pikkusega sammudega, maiuse hulk jäljel mitte rohkem kui 40% sammudest, nurk võib olla trambitud. Maiuse paigutamise kohad valib koerajuht, jäljekoordinaator kontrollib maiuse kogust.
 • Koerajuht peab olema koerast vähemalt 2m kaugusel.

 

Hobijälg-3

 • Jälje pikkus 200 sammu, jäljel on kaks 90-kraadist nurka ja kaks eset (erinevast materjalist), millest üks koerajuhi poolt vabalt valitud kohas, teine jälje lõpus. Jälje vanus 40 min.
 • Jälje teeb koerajuht normaalse pikkusega sammudega, maiuse hulk jäljel mitte rohkem kui 20% sammudest. Maiuse paigutamise kohad valib koerajuht, jäljekoordinaator kontrollib maiuse kogust.
 • Koerajuht peab olema koerast vähemalt 5m kaugusel.

 

Hobijälg-Open

 • Jälje pikkus 400 sammu, jäljel on neli sirget, kolm 90-kraadist nurka ja kolm koerajuhile kuuluvat eset (erinevast materjalist: nahk, puit, tekstiil), mille asukohad määrab kohtunik (kolmas ese asetatakse viimase sirge lõppu). Jälje vanus 60 min.
 • Jälje teeb koerajuht normaalse pikkusega sammudega. Koera võib lühidalt kiita ainult esemetel enne või pärast seda, kui koerajuht on tõstnud käe ja näidanud eset. Toitu jäljele maha panna ei ole lubatud, premeerida võib vaid esemetel.
 • Koerajuht peab olema koerast vähemalt 10m kaugusel.

 

Hindamine, tulemused ja punktiarvestus

 • Hinnatakse koera iseseisvat tööd jäljel, tema motiveeritust ning töötahet, jäljel püsimist, jäljeajamise intensiivsust, sügavat nina, esemete näitamist ja nurka. Koera kiitmine jäljeajamise ajal on lubatud võistlusklassides 1 – 3.
 • Vead on lisakäsklused ja koerajuhi poolne abi, koera sihitu ekslemine, kõrge nina, samuti vead esemel. Kui koer lahkub jäljelt võistlusklassides 1 – 3 rohkem kui 5 meetrit ja Open-klassis rohkem kui 10 meetrit, siis jäljeajamine katkestatakse, kuid koerajuht saab koeraga jälje lõpuni töötada.
 • Kogu jälje väärtuseks on 100 punkti. Iga osasoorituse eest antakse täisarv punkte. Jälje koguväärtusest esemed: 2.võistlusklassis üks ese 21 punkti, 3.võistlusklassis kaks eset       11+10=21 punkti, Open-võistlusklassis kolm eset 7+7+7=21 punkti.
 • Tulemuste tabel:
Hinne Punktid
Võrratu 96 kuni 100
Väga hea 90 kuni 95
Hea 80 kuni 89
Rahuldav 70 kuni 79
Ebapiisav Alla 70

 

Autasustamine

 • Võistlusel järjestatakse võistlusklassides koerad tulemuste järgi paremusjärjestusse vastavalt saavutatud punktidele ja iga klassi 3 paremat autasustatakse EVLÜ medaliga.
 • Kõiki osavõtjaid autasustatakse EVLÜ diplomiga.
 • EVLÜ järjestab kõikides võistlusklassides osalenud šveitsi valged lambakoerad ning autasustab kõrgeima punktisumma saavutanud šveitsi valget lambakoera ja koerajuhti meeneliste auhindade ja tiitlitega „EVLÜ Hobijälje Meister (aastaarv)“ ja „EVLÜ Hobijälje Open-Meister (aastaarv)“. Mõlemad tiitlid on mitteametlikud ja ei kanta tõutunnistusele.
 • „EVLÜ Hobijälje Meister” auhind ja tiitel antakse võistlusklasside Hobijälg-1 kuni Hobijälg-3 üldkokkuvõttena, kus Hobijälg-1 lisapunkte ei anna, Hobijälg-2 annab 15 lisapunkti, Hobijälg-3 annab 25 lisapunkti. Lisapunkte on võimalik vastavates klassides saada ainult siis, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel või rohkematel koertel on punktisumma võrdne, läheb koht koerale, kellel on tulemus kõrgemast võistlusklassist. Juhul, kui on tegemist sama võistlusklassi koertega, läheb koht parima üldmuljega koerale.
 • „EVLÜ Hobijälje Open Meister“ kokkuvõte tehakse astmetest 1-3 eraldi arvestusena ning auhind ja tiitel antakse, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel või rohkematel koertel on punktisumma võrdne, läheb tiitel parima üldmuljega koerale.
 • Auhindade kätteandmine toimub vahetult peale EVLÜ Hobijälje võistluse lõpus või EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel koos Valgete Võitjate tunnustamisüritusega.