Kutse EVLÜ üldkoosolekule

EVLÜ üldkoosolek

Aeg: Pühapäeval 28. jaanuaril 2018, kell 13.00-16.00

Koht: Kochi Aidad, Kochi Kohvituba http://www.kochiaidad.ee/?go=kochi_kohvituba

 Lootsi 10 (D-terminali juures): http://www.kochiaidad.ee/?go=index

Üldkoosoleku päevakord:

  1. 2017.a windows updates herunterladen und speichern. majandusaasta aruande kinnitamine
  2. 2017.a. tegevusplaani täitmine
  3. 2018 gute app zum musiken. a. tegevusplaani kinnitamine
  4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ja tasumise tingimuste läbivaatamine
  5. Ühingu juhatuse liikmete valimine
  6. Ühingu revidendi valimine
  7. Muud jooksvad küsimused (EVLÜ korraldatavate võistluste ja näituste osalustasude arutelu jms)

Osalemisest teatamine:

Palun teatage hiljemalt 25 schaltplan zeichenprogramm kostenlosen. jaanuariks oma osalemisest, volitamisest ja mitteosalemisest EVLÜ Pirukapühapäeva üritusega ühisel veebivormil https://goo.gl/forms/geOtDggQ3OnEa4IJ3 või meiliaadressil juhatus@valgelambakoer.ee

Volituse blankett asub kodulehel: http://valgelambakoer.ee/demoleht/dokumendid/

Hääleõiguse üldkoosolekul annab laekunud liikmemaks koosoleku toimumise ajaks proefversie microsoft office 2010 gratis downloaden.

Liikmemaksu tasumine:

Liikmemaksu suurus on endiselt 20 EUR ja selle saate kanda EVLÜ kontole Swedbank’is EE602200221031956494 saajaks MTÜ Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühing comodo dragon browser herunterladen. Selgitusse märkige palun: liikme nimi + aasta.

Loosime kõikide 25. jaanuariks liikmemaksu tasunute või liikmeks astunute vahel välja SUURE KOTI Hills’i koeratoitu picture publisher download kostenlos deutsch!

Ootame kõiki soovijaid panustama tõuühingu tegevusse!

Tõuühingu juhatus ootab tegusaid liikmeid, värskeid mõtteid ja nende elluviijaid spiele für handy herunterladen. Oma nõusolekust panustada  juhatuse tegevusse  järgmisel  2 aastal palume teatada aadressil juhatus@valgelambakoer.ee või võtta ühendust praeguste juhatuse liikmetega (kontaktid kodulehel) zum herunterladen verfügbar. Täname neid, kes on juba oma nõusoleku andnud.

Ootame meeleldi ühingusse uusi liikmed! Liikmeks astumine: http://valgelambakoer.ee/demoleht/liikmeks-astumine/

Koos oleme tugevamad ja suudame rohkem diskdigger!

EVLÜ juhatus

Kersti Pink (esimees), Kadi Kreis, Liivi Ley, Marit Otsing, Mari Mangusson