EMV KK 2022

EVLÜ korraldab koostöös EKL-KKK-ga Eesti Meistrivõistlused kuulekuskoolituses

Aeg: 10.09. 2022

Koht: Saaremaa

Kohtunik: selgub

Peakorraldaja: Kersti Pink